CO2 barometer

Glas is, met uitzondering van glaswol, volledig recyclebaar. Glas hergebruiken spaart het milieu. Normaal gesproken worden zand en soda gebruikt om glas te produceren. Door recycling zijn er minder grondstoffen nodig en kan door de inzet van scherven de temperatuur in de smeltoven aanzienlijk worden verlaagd. Hierdoor wordt er veel energie bespaard én vermindert de CO2-uitstoot.

 

Besparing door recycling in cijfers

  • Wordt het glas niet gescheiden ingezameld, maar als bouw-en sloopafval? Dan levert dit een CO2-druk op van 620 kilo.
  • 10 procent scherven toevoegen aan de grondstoffenmix bij glasproductie bespaart 5 procent CO2-uitstoot.
  • 10 procent scherven toevoegen aan de grondstoffenmix bespaart ongeveer 2,5 procent energie.
  • 1 kilo scherven vervangt ongeveer 1,2 kilo grondstoffen voor glasproductie.
  • De recycling van 20 cm2 glas kan een lampje van 60 watt wel vier uur laten branden.
  • In 2017 heeft Vlakglas Recycling Nederland 71.271 ton vlakglasafval ingezameld. Dit komt dat neer op een CO2-besparing van 8.267.436 kilogram.

 

Wilt u weten hoeveel Glashandel Sneek als inzamelpunt bijdraagt aan de CO2 besparing?

Kijk op GROENGLAS.COM voor de uitslag!

 

Onderstaande tabel geeft de berekende CO2-equivalenten op basis van 1 ton ingezameld vlakglasafval. De tabel laat zien dat er netto sprake is van een besparing van 116 kg CO2-equivalenten per ton ingezameld vlakglasafval.

kg CO2-equivalenten

CO2 toevoeging door inzameling en transport naar twee vlakglasafval verwerkers

75

CO2 uitsparing door productie van scherven

-23

CO2 toevoeging door transport van scherven naar drie verschillende herverwerkers

38

CO2 uitsparing door inzet van scherven als vervanging van grondstoffen door drie herverwerkers

-205

Totaal

-116

 

 

Disclaimer
De resultaten van de CO2 barometer zijn met veel zorg berekend en zijn tot stand gekomen in samenwerking met onderzoeksbureau TNO. De CO2-kentallen zijn gebaseerd op een in opdracht van Vlakglas Recycling Nederland door TNO uitgevoerde studie naar de recycling van vlakglas. De gepresenteerde resultaten geven, binnen de randvoorwaarden van de genoemde studie, een indicatie van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Neem voor meer informatie contact op met Vlakglas Recycling Nederland, telefoonnummer 088-567 88 20.