De U-waarde van glas verschilt van glassoort tot glassoort. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het glas isoleert.

 

Vandaag spreken we bij bouwmaterialen – en zeker isolatiematerialen – ook van de U-waarde van een materiaal. Wat die U-waarde precies is en waarvoor dit dient, proberen we je hier uit te leggen.

De u-waarde van een materiaal duidt op de warmtedoorgangscoëfficiënt van een materiaal. Deze waarde wordt bepaald door de dikte en het type van de verschillende materiaallagen waaruit een constructiedeel bestaat.

De u-waarde geeft aan hoeveel warmte er door een materiaal of constructie gaat bij een temperatuurverschil van 1 graad, over een tijd van 1 seconde en per m².
De eenheid van de U-waarde is W/m²K, waarbij W staat voor Watt, m² de oppervlakte en K staat voor het temperatuurverschil.

 

u-waarde 3              u-waardetabel