+31(0)515 412853 info@glashandelsneek.nl

De recyclebedrijven verwerken de ingezamelde vlakglasscherven tot materialen die kunnen worden hergebruikt als grondstoffen. Deze grondstoffen worden voornamelijk ingezet bij de productie van vlakglas, holglas en isolatieproducten. Vorig jaar heeft Vlakglas Recycling Nederland  in totaal 73.637 ton vlakglasafval ingezameld. Hiervan was 74 ton zo vervuild dat het niet verwerkt kon worden en is gestort als afval. Van het resterende, verwerkte tonnage is 92 procent in de glasindustrie hergebruikt.
Acht procent van het ingezamelde materiaal heeft een nuttige toepassing gekregen. Dit is herbruikbaar materiaal dat vrijkomt bij de recycling, zoals bijvoorbeeld metaal, folie, hout en puin. Maar wat wordt er nu met dit materiaal gedaan?

Metaal
Het metaal dat vrijkomt gaat naar de metaalrecycling. Na inname worden de verschillende soorten metalen van elkaar gescheiden. Als eerste wordt gekeken naar de mogelijkheid om een voorwerp in zijn geheel her te gebruiken. Bijvoorbeeld een metalen balk die nog in goede staat is om te gebruiken in de bouw. Wanneer dit niet mogelijk is wordt het metaal gescheiden aangeleverd bij de hoogovens waar het wordt omgesmolten om er weer nieuwe producten van te maken. Oude metalen die het hergebruikcircuit ingaan worden schroot genoemd. Ferro schroot bestaat uit staal; non-ferro schroot (overige metalen) kan onder andere bestaan uit koper, lood, zink, aluminium enzovoort.

Folie
De folie wordt ingezet als nuttige toepassing voor onderlagen van tapijttegels. Deze laag verankert het garen van de bovenkant van het tapijt in de onderkant. Meestal maken tapijtmakers hiervoor gebruik van latex, maar de productie daarvan is olie- en energieverslindend. Het recyclen van folie is duurzamer en bij productie op grote schaal goedkoper. Om de folie van de ruiten te scheiden, breekt men het glas tot piepkleine scherfjes. De glasscherven gaan verder in het reguliere glasrecyclingproces, terwijl de folie in de shredder beland. Kleine stukjes glas die nog in de vermalen folie steken worden eruit gezeefd. Wat overblijft is de folie in haar pure vorm, zogeheten polyvinylbutyral (pvb). Aansluitend wordt de pvb gewassen, tot dunne slierten geperst en in kleine stukjes gehakt die worden gebruikt als tussenlaag voor het tapijt.