Verlaging Recyclingbijdrage per 1-10-2018

Laat alles zien

Verlaging Recyclingbijdrage per 1-10-2018

Het bestuur van Vlakglas Recycling Nederland heeft besloten om de recyclingbijdrage op isolatieglas te verlagen van € 0,40 naar € 0,30 per m2. Deze verlaging zal ingaan op 1 oktober 2018.

VRN heeft bij de inwerkingtreding van de nieuwe algemeen verbindend verklaring (AVV) in 2016 met het ministerie afgesproken dat ze ernaar zou streven de recyclingbijdrage te verlagen. Dat is nu mogelijk gemaakt door permanente kostenverlaging en een structurele hogere opbrengst. Het bestuur van VRN streeft ernaar om de recyclingbijdrage in de toekomst nog verder te verlagen. ‘Voorwaarde hierbij is dat de kwaliteit van de inzameling en recycling van vlakglasafval minimaal op hetzelfde huidige hoogwaardige niveau blijft’, aldus VRN.

Om de recyclingbijdrage te kunnen verlagen, moest de overeenkomst waarvoor de AVV geldt worden aangepast. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft door middel van publicatie in de Staatscourant aangegeven dat zij voornemens is om akkoord te gaan met aanpassing van de overeenkomst. In de periode van 22 mei tot en met 3 juli konden bezwaren tegen de verlaging worden ingediend. Dat is niet gebeurd, waardoor het ministerie binnenkort het voorgenomen besluit omzet in een definitief besluit. Het bestuur van VRN heeft voor 1 oktober als ingangsdatum gekozen omdat de aangiftes per kwartaal moeten worden ingediend. Ook moet er een aankondigingsperiode van minimaal drie maanden worden gehanteerd.

VRN maakte eerder deze maand bekend dat de Raad van State de ontheffingen voor de afdracht van de bijdrage voor vlakglasrecycling heeft vernietigd. Dit betekent dat voortaan alle producenten en importeurs van isolatieglas (alsnog) de recyclingbijdrage moeten betalen. Lees hier dit bericht.

Deel dit bericht via: Facebooktwittergoogle_pluslinkedin